BG-PC-Allgame569_webps

ขั้นตอนการเล่น Vanguard

stage

เมื่อเริ่มต้น การ์ดที่ถูกใช้ไปแล้ว (ตะแคงขวาง) ในเทินที่ผ่านมาจะถูกจับตั้งขึ้นมาอีกครั้งนึง เพื่อพร้อมใช้ในการเล่นของเรา จากนั้น จั่วการ์ดขึ้นมาจากกอง 1 ใบ หากผู้เล่นต้องการเพิ่มความสามารถหรือเปลี่ยนตัว การ์ดบนมือ ก็สามารถเปลี่ยนได้จากขั้นตอนนี้ โดยผู้เล่นต้องแจ้มว่า Ride up โดยการ์ดที่จะสามารถ Ride up ได้ ต้องมีระดับ Grade เท่ากัน หรือ เหนือกว่าการ์ดเดิม 1 ระดับ ซึ่งจะสังเกตได้มุมบนซ้ายของการ์ด

Vanguard

ผู้เล่นสามารถทำการ Ride up ได้เพียงครั้งเดียว ต่อ 1 Match และหากทำการ Ride Up สำเร็จ ให้ผู้เล่นวางการ์ดดังกล่าวไว้บนการ์ดใบเดิม

เมื่อถึงขั้นตอนหลัก ผู้เล่นสามารถลง Unit Card ที่มีเกรดไม่สูงกว่าตัว Vanguard หลักลงมาเป็น Rear guard ได้ หรือเลือกย้ายตำแหน่งขึ้นลง ของ Rear guard ระหว่างแถว หน้า-หลัง โดยไม่สามารถย้ายไปด้านข้างหรือสลับกับตัว Vanguard ได้ หรือเลือกใช้ความสามารถของการ์ด ที่ขึ้นต้นด้วย ATC (Activated Ability) โดยจ่ายค่าร่ายตามที่การ์ดใบนั้นๆ กำหนดไว้

ขั้นตอนการโจมตีจะเริ่มขึ้นจากการเลือก Unit Card ที่อยู่แถวหน้าโดยการตะแคงข้าง และเลือกเป้าหมายจาก Unit ที่อยู่แถวหน้าของฝ่ายตรงข้ามเพื่อโจมตี และผู้เล่นสามารถใช้ Unit Card แถวหลังที่มีเกรดการ์ดอยู่ที่ 1 หรือ 0 เพื่อเพิ่มพลังโมตีของการ์ดแถวหน้า ในแนวเดียวกัน ด้วยการตะแคงข้างเช่นเดียวกัน

ฝ่ายรับสามารถเลือกลงการ์ดที่มีสัญลักษณ์ Guardian บนการ์ดจากมือ และเกรดต้องไม่สูงกว่า Vanguard Card ในขณะนั้นโดยผู้เล่นจะเลือกลงการ์ดเพื่อเป็น Guardian กี่ใบก็ได้เพื่อเพิ่มพลังให้กับ Vanguard แต่เมือจบการต่อสู้นั้นๆ ก็ต้องนำการ์ดที่ใช้เป็น Guardian ทั้งหมดออกจากสนาม

หาก Unit ที่โจมตีเป็น Vanguard จะเข้าสู่ขั้นตอนการ Trigger โดยเปิดการ์ดใบบนสุดของ Deck หากเปิดพบการ์ดที่เป็น Trigger Unit ขอบล่างสีเหลืองที่เป็นผ่ายเดียวกันกับตัว Vanguard หรือ Rear Guard ผลของการ Trigger จะเกิดขึ้นโดยสังเกตจาก สัญลักษณ์มุมบนด้านขวาของการ์ด โดยแบ่งออกเป็น

Vanguard111

  • Draw เพิ่มพลังให้กับตัว Unit อีก 5000 แต้ม และจั่วการ์ด 1 ใบ
  • Critical เพิ่มพลังให้กับตัว Unit อีก 5000 แต้ม และเพิ่ม Critical +1 ให้กับ Unit ตัวใดตัวนึงของฝ่ายเรา
  • Heal เพิ่มพลังให้กับตัว Unit อีก 5000 แต้ม และรักษาความเสียหาย 1 damage หากความเสียหายของเรามากกว่า หรือเท่ากับคู่ต่อสู้
  • Stand เพิ่มพลังให้กับตัว Unit อีก 5000 แต้ม และจับ Rear Guard ใบใดใบนึงตั้งขึ้นมาอีกครั้ง

เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มการโจมตี โดยหากพลังของผ่ายโจมตี เท่ากันหรือมากกว่า การโจมตีจะสำเร็จ โดยหากโจมตี Rear Guard สำเร็จ จะถูกนำออกจากเกม และนำการ์ดเข้าไปใน Drop Zone แต่หากโจมตี Vanguard สำเร้จ จะนับค่าความเสียหายจากค่า Critical ของการ์ดที่โจมตีใบนั้นๆ เช่น หากการ์ดมีค่า Critical 1 ผู้เล่นที่โดนโจมตี จะโดน 1 Damage และการ์ด Trigger ที่เกิดจากผลของการโดน Damage จะถูกย้ายจาก Trigger Zone ไปลงใน Damage Zone

หากผู้เล่นมีการ์ดที่ยังไม่ได้ใช้ อยู่บนแถวหน้าต้องการโจมตีต่อเนื่อง ก็ยังสามารถโจมตีต่อได้ แต่หากโจมตีพอใจแล้ว ก็จะจบเทิร์น จากนั้นคู่ต่อสู้จึงจะกลับเป็นผ่ายโจมตีจนรู้ผลแพ้ชนะ

 

#บทความที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
img-footer-facebook
IMG-Vanguard-Title
BG-2_result
Vanguard-Zero-image_result
ADD-FRIEND_result
120px120px-img_wa
Logo_Allgame569_result
ขอสงวนสิทธิ์ allgame569.com
เมนู AllGame569
บทความ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
copyright © 2023 allgame569.com